Türkiye’de Bilime Yön Veren Şahsiyetler Zirvesi

Gerek dünyada gerekse Türkiye'de eğitim, uzun yıllardan beri süre gelen bir sorundur. Zira insanlar, kurdukları medeniyeti emanet edecekleri neslin tam ve yetkin eğitim almış bir nesil olmasını ister. Bunun için kurulacak sistemin de tam ve yetkin olması gereklidir. Türkiye de en kadim kültür ve tarih miraslarından birine sahiptir. Mamafih, Osmanlı Devleti'nin son yüz yılından beridir süregelen bir eğitim sorunu içindedir. Bu sorunun içinde dahi kendini yetiştirip ülkesinin ismini uluslarası sahalara taşıyabilmiş pek çok isim vardır.

Gündem Maddesi;

  • Türk tarihindeki bu önemli şahsiyetlerle Türkiye’deki eğitim sorunu tartışılması ve çözüm önerileri
Katılımcı Listesi Çalışma Rehberi