SOSYAL,KÜLTÜREL VE İNSANI DAYANIŞMA KOMITESİ (SOCHUM)

Sosyal ve kültürel ve insancıl komitesi, ülkelerdeki sosyal ve kültürel zenginliklerin korunması ve geliştirilmesi, insanların sosyokültürel durumlarının ülkece benimsenecek çözüm önerileri üretmek için çalışır. Bu sorunlardan biri olan yaklaşık 70 yıldır devam eden Çin’in Doğu Türkistan zulmü ise bunların en acı örneklerinden birini teşkil etmektedir. Uygur Türklerinin yaşadığı, Orta Asya’nın tam da ortasında bulunan, önemli kömür ve petrol kaynaklarını barındıran ve de Çin’in Batıya açılan çıkış kapısı olan bu alanda uzun yıllardır Çin mezalimi yaşanmaktadır. Çinliler tarafından bölge halklarının dinlerini yaşamaları, dillerini kullanmaları ve kültürlerini yaşatmaları engellenmektedir.Aslında Çin hükümetinin baskısı altında tutulan Doğu Türkistan’da esas amacın bölgeyi Müslüman Uygur Türklerinden arındırmak, onları yok etmek olduğu açıktır.

Çin’in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) konumu, uluslararası politikadaki ekonomik ve siyasi gücü bu bölgede yaşanan zulümlerin görmezlikten gelinmesine sebep olmaktadır. Bu yaşanan zulümlerin bitirilmesi başta uluslararası örgütler olmak üzere uluslararası toplumun tamamının asli görevidir. Türkiye tarafından birçok uluslararası mecrada konu gündeme getirilmeye çalışılsa da bu çabalar yeterli olamamıştır.

Doğu Türkistanda ki Çin zulmünün şiddetini ortaya koymayı amaçlayan bu komitenin bir diğer amacı da uluslararası toplumun üzerinde düşen sorumluluğu yerine getirme noktasındaki eksikliklerini ifade etmektedir. Ayrıca yaşanan acıların biran önce son bulması için yapılması gerekenleri belirtmek de komitenin diğer bir amacıdır.

Gündem Maddeleri

  • Doğu Türkistan'daki problemlerin sonlandırılması, Doğu Türkistan ve Çin arasında yaşanan sorunlar ve Doğu Türkistan bölgesinde yapılan nükleer denemelerdir.
Ülke Listesi Çalışma Rehberi